User Online

User Online: 8
Today Accessed: 483
Total Accessed: 79921
Your IP: 54.196.26.1

ระบบการทำงานของทางบริษัทฯ

1. สนใจสินค้าและบริการ โทร 043-244333  (เปิด 8.00-17.00น จันทร์-เสาร์)

2. ทางบริษัทสามารถส่งสินค้าให้ฟรีได้ภายในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง กรุณาสอบถามเส้นทางที่บริษัทให้บริการฟรีกับพนักงาน หรือส่งทาง ไปรษณีย์ระบบEMS เท่านั้น (ค่าEMSขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้า)

3.ส่งสินค้าได้ต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วน

4. สินค้าที่ซื้อแล้วเปลี่ยนหรือคืนได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใบเสร็จรับเงิน
HomeHome